images/headers/Tooltass.png

Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking. Zie Wat is Autisme?

 

Sensonate prikkelprofiel om prikkelgevoeligheid bij ASS te begrijpen

Sensonate is een nieuwe website met informatie en inspiratie voor een beter leven met een optimale prikkelbalans. De site is bedoelt voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking,
hun ouders, begeleiders en leerkrachten. Op de site vind je veel informatie maar ook handige tools om jouw prikkelgevoeligheid in beeld te brengen.

Een prikkel is datgene wat je ‘prikkelt’. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn wat je ziet, ruikt of hoort, maar ook een gedachte of gevoel. Alles wat je ervaart binnen en buiten je lijf noemen we prikkels. Mensen met Autisme zijn vaak overgevoelig voor deze prikkels. Inzicht krijgen in jouw prikkelgevoeligheid helpt je om jezelf beter te begrijpen en is vaak het begin van een oplossing voor prikkels die problemen veroorzaken. Bekijk hier het prikkelprofiel.

Sensonate heeft ook een pagina met tools die helpen de prikkelverwerking bij meervoudig beperkten te begrijpen.

Afdrukken E-mailadres

Wat is autisme?

Autisme is geen infectieziekte die je hebt of niet: het is meer een spectrum van kenmerken en eigenschappen, waarvan de meeste mensen er wel een paar hebben. De een is sterk gericht op ordening, de ander is wat minder sociaal. Een combinatie van zulke kenmerken, en dan in hevige vorm, heet een autismespectrumstoornis, maar ook zonder zo’n stoornis kunnen mensen autistische kenmerken hebben.

Gedragskenmerken

Autisme de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’ De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking.

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben doorgaans beperkingen in de sociale communicatie, zoals niet op de juiste manier reageren in gesprekken, verkeerd opvatten van non- verbale communicatie of moeite met het opbouwen van bij de leeftijd passende vriendschappen. Daarnaast kunnen mensen met een autismespectrumstoornis overmatig gehecht zijn aan routines, zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de omgeving of intens gefixeerd zijn op ongebruikelijke voorwerpen. De symptomen van mensen met een autismespectrumstoornis zijn verdeeld over een continuüm, waarbij sommigen lichte symptomen en anderen veel ernstiger symptomen vertonen. Dit spectrum stelt clinici in de gelegenheid om rekening te houden met de individuele verschillen in de symptomen en gedragingen.

DSM5

Volgens de DSM-5-criteria dienen de symptomen bij mensen met een autismespectrumstoornis vanaf de vroege kindertijd aanwezig te zijn, ook wanneer deze pas later worden herkend. Deze wijziging bevordert een vroegtijdiger classificatie van een autismespectrumstoornis, maar maakt ook mogelijk dat deze kan worden toegekend aan mensen van wie de symptomen pas worden herkend wanneer de sociale eisen zijn of haar vermogens overstijgen. Dit vormt een belangrijk verschil met de DSM-IV-criteria, die waren toegesneden op het signaleren van schoolkinderen met een aan autisme gerelateerde stoornis, maar minder geschikt waren voor jongere kinderen (Autisme Alfabet).

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Mede mogelijke gemaakt door DeHit en