images/headers/opleiding.png

Studieproces HBO in kaart

Sleutelmomenten voor studenten

Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een extra ondersteuningsvraag en jouw rollen hierin. Dit document wijst je de weg langs de sleutelmomenten in het studieproces. Elk sleutelmoment betekent een nieuwe uitdaging!

 1. Sleutelmomenten
 2. Kiezen
 3. Aanmelden
 4. Kennismaken
 5. Betalen
 6. Studeren
 7. Leren in de praktijk
 8. Punten halen
 9. Begeleiden
 10. Stage lopen
 11. Naar het buitenland
 12. Werken
 13. Afstuderen

Bij elk sleutelmoment staat welke sleutelfiguren je op dat moment kunnen adviseren en ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook zie je per moment welke acties belangrijk zijn. ECIO heeft een document opgesteld met een vereenvoudigde versie van het studieproces, de sleutelmomenten en de sleutelfiguren. De werkelijkheid zal op iedere hogeschool of universiteit of zelfs binnen de instelling anders zijn. Wees je daar bewust van.

Download document: Studieproces HBO in kaart

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, informeert, adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo bij vraagstukken rondom inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus. Zonder belemmeringen. Al meer dan 75 jaar zetten we ons, samen met studenten en onderwijsinstellingen, in voor studeren zonder belemmeringen. Voor het creëren van bewustzijn over het belang van inclusief onderwijs, gelijke kansen en het doorbreken van taboes. ECIO adviseert en helpt onderwijsorganisaties bij: ● beleid ontwikkelen voor inclusief onderwijs ● expertise vergroten rondom ondersteuningsvragen ● kennis vergaren en delen via netwerken en ontmoetingen. Meer weten? www.ecio.nl

Afdrukken E-mailadres

Studeren op het mbo met een beperking

Zorgelijke ervaringen uit de praktijk

In de zomer van 2018, vlak voor het begin van de zomervakantie, riepen Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) studenten met een beperking op (via de sociale media en via nieuwsbrieven) om hun ervaringen in het mbo te delen. De aanleiding vormden de vele verhalen die beide verenigingen horen over problemen die deze studenten ondervinden in het mbo.

In korte tijd kwamen er vele reacties binnen, van jongeren, begeleiders en ouders. Uit deze vaak schrijnende verhalen blijkt dat veel studenten met een beperking het moeilijk hebben in het mbo; velen van hen vallen zelfs uit. Gebrek aan kennis over beperkingen, zowel bij de beroepspraktijkvorming (stage) als bij de scholen, lijkt hierbij een grote rol te spelen. De meeste problemen ervaren mbo-studenten die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het volgen van vervolgonderwijs op een mbo blijkt voor hen vaak een vrijwel onneembare horde. Zelfs na het met goede resultaten behalen van een vmbo - diploma missen zij de studievaardigheden die nodig zijn om het te redden in het mbo. De leeromgeving van het mbo - met veel minder structuur en begeleiding en veel meer prikkels - zorgt ervoor dat juist deze kwetsbare groep studenten veel faalervaringen opdoet en vaak vroegtijdig stopt.

Lees: het Dossier MBO 2018

Afdrukken E-mailadres

Mede mogelijke gemaakt door DeHit en